1 grudnia 2010

Poznanie samego siebie a postrzeganie innych

Autorem artykułu jest Tomasz Piotr Zaręba artykularnia_import Już Sokrates nawoływał do poznania samego siebie. Odwoływał […]
Udostępnienia Dla Niedowidzących