Konstatnty Ildefons Gałczyński “STRASNA ZABA”

(wiersz dla sepleniących)
Pewna pani na Marsałkowskiej
kupowała synkę z groskiem
w towazystwie swego męza, ponurego draba;

wychodzą ze sklepu, pani w sloch,
w ksyk i w lament: – Męzu, och, och!
popats, popats, jaka strasna zaba!

Mąz był wyzsy uzędnik, psetarł mgłę w okulaze
i mowi: – Zecywiście cos skace po trotuaze!

cy to zaba, cy tez nie,
w kazdym razie ja tym zainteresuję się;

zaraz zadzwonię do Cesława,
a Cesław niech zadzwoni do Symona –
nie wypada, zeby Warsawa
była na “takie coś” narazona.

Dzwonili, dzwonili i po tsech latach
wrescie schwytano zabę koło Nowego Świata;
a zeby sprawa zaby nie odesła w mglistość,
uządzono historycną urocystość;

ustawiono trybuny,
spędzono tłumy,
“Stselców” i “Federastów”
– Słowem, całe miasto.

Potem na trybunę wesła Wysoka Figura
i kiedy odgzmiały wsystkie “hurra”,
Wysoka Figura zece tak:

– Wspólnym wysiłkiem ządu i społecenstwa
pozbyliśmy się zabiego bezecenstwa –
panowie, do góry głowy i syje!

A społecenstwo: – Zecywiscie,
dobze, ze tę zabę złapaliście,
wsyscy pseto zawołajmy: “Niech zyje!”

Konstanty Ildefons Gałczyński
1936

_________________________________________

(wersja dla tych co nie seplenią)
Pewna pani na Marszałkowskiej
kupowała szynkę z groszkiem
w towarzystwie swego męża, ponurego draba;

wychodzą ze sklepu, pani w szloch,
w krzyk i w lament: – Mężu, och, och!
popatrz, popatrz, jaka straszna żaba!

Mąż był wyższy urzędnik, przetarł mgłę w okularze
i mówi: – Rzeczywiście coś skacze po trotuarze!

czy to żaba, czy też nie,
w każdym razie ja tym zainteresuję się;

zaraz zadzwonię do Czesława,
a Czesław niech zadzwoni do Szymona –
nie wypada, żeby Warszawa
była na “takie coś” narażona.

Dzwonili, dzwonili i po trzech latach
wreszcie schwytano żabę koło Nowego Świata;
a żeby sprawa żaby nie odeszła w mglistość,
urządzono historyczną uroczystość;

ustawiono trybuny,
spędzono tłumy,
“Strzelców” i “Federastów”
– Słowem, całe miasto.

Potem na trybunę weszła Wysoka Figura
i kiedy odgrzmiały wszystkie “hurra”,
Wysoka Figura rzecze tak:

– Wspólnym wysiłkiem rządu i społeczeństwa
pozbyliśmy się żabiego bezeceństwa –
panowie, do góry głowy i szyje!

A społeczeństwo: – Rzeczywiście,
dobrze, że tę żabę złapaliście,
wszyscy przeto zawołajmy: “Niech żyje!”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *