Wśród nocnej ciszy

Wśród nocnej ciszy

(najpierw karaoke, a pod spodem tekst kolędy).

Wśród nocnej ciszy
1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi.

R: Czym prędzej się wybierajcie,
do Betlejem pośpieszajcie przywitać Pana.

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
z wszystkimi znaki, danymi sobie.

R: Jako Bogu cześć Mu dali,
a witając zawołali z wielkiej radości:

3. Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany,
tyle tysięcy lat wyglądany.

R: Na Ciebie króle, prorocy
czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił.

4. I my czekamy na Ciebie Pana,
a skoro przyjdziesz na głos kapłana,

R: Padniemy na twarz przed Tobą,
I wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina.

Kolęda ta, należąca do najbardziej znanych pieśni okresu Bożego Narodzenia, powstała prawdopodobnie u schyłku XVIII w. i była znana powszechnie na pocz. następ. stulecia, Mioduszewski bowiem przeznacza ją do śpiewów mszalnych. Przytacza ją za pierwszym źródłem, powiększając tylko wartości rytmiczne (Mioduszewski, Dodatek II i III do Śpiewnika 1853, s. 914- 9l5).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *