29 sierpnia 2009

Wdzięczność

„Jeżeli dziś rano obudziłeś się bardziej zdrowy niż chory, jesteś większym szczęśliwcem niż milion ludzi, […]
Udostępnienia Dla Niedowidzących